Congratulations to the team at MPC!

VFX: MPC
Executive Producer: Jesse Kurnit
Executive Producer Color: Dani Zeitlin
VFX Producer: Aiste Akelaityte
Color Producer: Jenna Gabriel
Producer: Neela Kumuda Parankusham

Colorist: Adrian Seery
VFX Supervisor: Warren Paleos

VFX Team:
Jacob Fradkin, Mike Lombardo, Monica Manalo, Vadim Turchin, Madeline Jackson, David Anger, Jeric Pimentel, Karen Weiss, Mazyar Sharifian, Meghan Sesnie, Jemmy Molero, Chris Ribar, Ambalika Nandy, Ankan Sanyal, Gowri Shankar Velusamy D, Pritesh Krishnappa Kotian, Radhakrishna Rethinasamy, Raju Ganesh S., Shaik Abdul Rahim, Shiny Rajan, Sravan Kumar, Srinivas Achary, Ankit Dheraj Toppo, Sindhuja B, Sabanayagam V, Akhil K.P., Amit Shukla, Anupam Kumar, Arulanandhan, Hemalatha T, Jose J, Joslin Job Mathew, Kishan Katrimal, Mahendra Reddy, Maheswar Konda, Mohanakrishnan C, Muruganatham T, Naresh, Prasanth Palaparthi, Praveenkumar Samiraj, R Vignesh, Rajesh Kumar, V Jegadeesan